Συνεργαζόμενα Βιβλιοπωλεία

ΛΕΜΕΣΟΣ

Βιβλιοπωλείο Κ.Π. Κυριάκου
Λεωφορος Γρίβα Διγενή 3, 3635 Λεμεσός
Τηλ: 25747555

Βιβλιοεπιλογές
Στέλιου Κυριακίδη 49, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25108168

ΛΕΥΚΩΣΙΑ


Σολώνειον Κέντρον Βιβλίου
Βυζαντίου 24. Στρόβολος, Λευκωσία 2064
τηλ: 22 666799

Βιβλιοπωλείον-Καφεαναγνωστήριον Το Έρμα
Έκτορος 42, 1016 Λευκωσία
Τηλ:97901821, 99980574